Архива за новембар, 2013

ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

Posted: 25 новембра, 2013 in ПОРТФОЛИО

По Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, објављеном у “Службеном гласнику РС” број 13, од 24. фебруара 2012. године, чл. 20, прецизирана је законска обавеза израде портфолија професионалног развоја.

Шта је портфолио наставника?

„Портфолио је, по одређеном критеријуму, брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.“ (Биљана Лајовић, ЗУОВ)

Зашто нам је потребан портфолио?

  • Помоћу њега чувамо и пратимо најважније резултате свог рада;
  • Приказујемо шта знамо да урадимо, односно како радимо;
  • Пратимо, акумулирамо, организујемо и анализирамо свој рад…
  • Пратимо развој личних компетенција, своје напредовање…
  • Информишемо заинтересоване о резултатима свог рада: директора, надзорнике, колеге … шта и како радимо /своје компетенције
  • Чувамо најважније примере из своје праксе(оне за које мислимо да су посебно важни и вредни презентације)
  • Планирамо своје стручно усавршавање и напредовање у звања;

 


 

ПРЕЛИСТАЈТЕ МОЈ ПОРТФОЛИО