Архива за децембар, 2015

СИМЕТРИЧНЕ ФИГУРЕ – ПОДУДАРНОСТ ФИГУРА
ГЕОМЕТРИЈА – ЦРТАЊЕ
РАЗЛОМЦИ
РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ДЕЛИОЦА
ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА
БРОЈ 1 КАО ДЕЛИЛАЦ И 0 КАО ДЕЉЕНИК
ДЕЉЕЊЕ БОЈЕВИМА 8 И 9

✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿

✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿✽ ✾ ✿

dužina i vreme-za sajt
matematika-januar-sajt

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

провера-децембар

провера-фебруар

matematika_zimski_raspust2